Filtracja Paliw Lotniczych

Polska wersja
English version
Pecofacet

MONITORY

Zaprojektowane do maksymalnej absorpcji wody, usuwania bardzo drobnych zanieczyszczeń i awaryjnego zabezpieczenia systemu.

Model FG-6

Model FG-6
  • Kwalifikowane do 6-tej Edycji EI 1583
  • Wielowarstwowe media do zwiększonych objętości i ciężaru cząstek stałych, usuwania wody i shutdown protection
  • Strukturalna wytrzymałość dla cisnienia różnicowego co najmniej 12kg / cm²(174 psi )
  • Odporne na temperatury w zakresie -54ºC (-65ºF  do  do 71 ºC (160 ºF)
  • Pracuje w obecności środków powierzchniowo czynnych i dodatków do paliw, ale nie zaleca się stosowania paliw zawierających dodatki przeciw oblodzeniu
  • Do stosowania z z PECOFACET obudowami Monitora HFGI, HFGO & FGH 6" i  obudowami SuperFlex typu VFGM
Szczegóły

Model FGS

Model FGS
  • Spin-on filter
  • Meets API 1583 effluent requirements
  • Removes free and emulsified water
  • Works in the presence of surfactants and fuel additives

 

Szczegóły