Filtracja Paliw Lotniczych

Polska wersja
English version
Pecofacet

Procedura Kwalifikacji Filtrów Separacyjnych/Wkładów do 5-tej Edycji EI 1581

_______________________________________________________________________________________________

Kwalifikacja do EI 1581 

Testy Kwalifikacyjne przeprowadzane są zgodnie ze standardami w EI1581.

Kwalifikacji danego systemu filtracyjnego dokonuje się na podstawie  testów laboratoryjnych  w których  pierwszym krytycznym elementem jest test wydajnościowy tzw. „test pojedynczego elementu” który sprawdza rzeczywistą zdolność elementów systemu filtracji do usuwania cząstek stałych i wody z paliwa lotniczego.

Drugim krytycznym  etapem jest ” test na pełną skalę”. Jest to test na zdolność elementów systemu spełniających kryteria “testu pojedynczego element” do wychwytywania cząstek  stałych i wody w przepływach i ciśnieniach istniejących w  komercyjnych systemach filtracyjnych.

Kwalifikacja do EI 1581 na podstawie „podobieństwa”

Ze względu na skalę i złożoność testów „w pełnej skali”  jest pożądanym aby ilość tych testów wymaganych do kwalifikacji gamy systemów filtrów separacyjnych/wkładów była jak najmniejsza. Aby umożliwić redukcję ilości  testów „w pełnej skali” przeprowadzanych dla całej gamy produktów, powstał koncept kwalifikacji „poprzez podobieństwo”.

Koncept polega na tym, że  badania na pełną skalę nie są  konieczne, jeśli  testowany system filtracji jest  wystarczająco podobny do systemu już zakwalifikowanego na podstawie badań przeprowadzonych na pełną skalę spełniającego wymogi EI 1581.

Kwalifikacja na podstawie podobieństwa  potwierdzenia, że wydajność systemu (konfiguracji filtra separacyjnego/wkładów)  jest wystarczająca , gdy różne elementy systemu są wykorzystywane w czasie jego eksploatacji.

Procedura kwalifikacji z 3-ciej do 5-tej Edycji EI 1581

W większości przypadków procedura oparta jest na kwalifikacji na podstawie „podobieństa” bez przeprowadzania testów „w pełnej skali”. Poniżej opisane są kroki procedury kwalifikacyjnej:

1..Użytkownik przekazuje dostawcy następujące informacje o obecnie stosowanych obudowach/ wkładach filtracyjnych posiadających kwalifikacje do 3-ciej Edycji EI 1581.  Są to informacje które można znaleźć na tabliczce znamionowej na  obudowie lub w dokumentacjii.

a) Nazwę producenta obudowy

b) Model obudowy/numer obudowy

c) Przepływ

d) Koalescery- producenci i modele

e) Separatory – producenci i modele

2. Dostawca analizuje otrzymane informacje i stosują odpowiednie algorytmy ocenia czy dany system może być kwalifikowany na podstawie „podobieństwa”.

3. Dostawca przekazuje użytkownikowi  “Kartę Zgodności/Podobieństwa” gdzie obudowę i rekomendowane wkłady filtracyjne maja podobne parametry wydajnościowe z obudowami i konfiguracjami wkładów filtracyjnych już  kwalifikowanych do 5-tej Edycji w procedurze kwalifikacyjnej w której uczesniczył niezależna jednostka  akceptowany przez  członów JIG (Join Inspection Group).

4. Dostawca przekazuje użytkownikowi nową Certyfikowaną Tabliczkę znamionową z informacjami o kwalifikacji do 5-tej Edycji.

W przypadku braku możliwości kwalifikacji na podstawie „podobieństw” dostawca przygotowuje informacje i potencjalnych innych rozwiązaniach wymaganych w celu kwalifikacji do 5-tej Edycji EI 1581