Filtracja Paliw Lotniczych

Polska wersja
English version
Pecofacet

Informacje o EI 1581

_______________________________________________________________________________________________

Ogólne Informacje

Specyfikacje EI 1581 określają  wymagania techniczne i procedury kwalifikacyjne dla Filtrów/Separatorów do paliw lotniczych.  Obecnie obowiązujące wymagania i specyfikacje zawarte są w 5-ta Edycji  EI 1581.

W momencie powstawania 5-tej edycji,  jednostką odpowiedzialna za  standardy zawarte w 1581 było API (American Petroleum Instititute) . W 2010 roku , odpowiedzialność  przejął Energy Institute dla tego często zobaczymy odniesienia do standardów zapisane w różnych formach (API 1581, API/EI 1581 czy EI 1581) . Obecnie powinniśmy stosować EI 1581

Lotnictwo Cywilne

Stosowanie obecnie obowiązującej  5-tej Edycji Ei1581 regulowane jest poprzez inne jednostki które biorą czynny udział w definiowaniu wymagań dotyczących  transportu lotniczego takich jak ATA, JIG, IATA. Można w skrócie powiedzieć że tam gdzie operacje związane z paliwami lotniczymi regulowane SA przez wyżej wymienione instytucje,  procedury i wymagania związane z filtracją paliw oparte są na najnowszej 5-tej Edycji EI1581.

W procedurach związanych z filtracją paliw lotniczych, które podlegaja kompetencji tych jednostek, stosowanie 5-tej edycji filtrów separacyjnych i wkładów (separatorów i koalescerów) jest obowiązkowe od 1 siepnia  2008 roku.

Lotnictwo Wojskowe

W przypadku lotnictwa wojskowego w  krajach które są członkami NATO, regulacje związane z wymaganiami technicznymi dotyczącymi filtracji paliw regulowane są przez standardy NATO które ratyfikowane są przez każdy kraj członkowski. Obecne  funkcjonujące standardy NATO związane z filtracja paliw lotniczych opierają się całkowicie na EI1581 5-tej Edycji