Filtracja Paliw Lotniczych

Polska wersja
English version
Pecofacet

Zmiana producenta dla stosowanych wkładów filtracyjnych

_______________________________________________________________________________________________

Zastosowanie wkładów filtracyjnych innego producenta nie wymaga żadnych wymaganych kroków ze strony użytkownika wkładów w przypadku  gdy zmiana producenta dotyczy wkładów w ramach tej samej Edycji kwalifikacji do EI1581.

Na podstawie informacji od użytkownika o obecnie stosowanych wkładach(producent/Model), dostawca/producent dobiera wkłady koalescencyjne i separacyjne które spełniają obecne parametry wydajnościowe. Wkłady wszystkich producentów posiadają standardowe wymiary (średnice, długości) i mozna je stosowac wymiennie bez potencjalnych problemów z ich dopasowaniem do ubudów filtracyjnych.

W przypadku zastosowania wkładów filtracyjnych innego producenta które posiadają kwalifikacje  w konfiguracji filtrów separacyjnych/wkładów filtracyjnych innej edycji niż obecnie stosowany przez użytkowniaka kwalifikowany system filtracji,  dostawca /producent na podstawie otrzymanych od użytkownika informacji z tabliczki znamionowej, przeprowadza kwalifikacje na podstawie „podobieństwa” i przekazuje użytkownikowi nową Certyfikowaną Tabliczkę znamionową z informacjami o kwalifikacji do nowej edycji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Procedura kwalifikacji z 3-ciej do 5-tej Edycji EI 1581