Filtracja Paliw Lotniczych

Polska wersja
English version
Pecofacet

KOALESCERY JEDNOETAPOWEJ FILTRACJI

Obudowa Koalescencyjna do jednoetapowej filtracji - Model HP

Obudowa Koalescencyjna do jednoetapowej filtracji - Model HP
  • Przeznaczony do usuwania dużej ilości wody i cząstek stałych z węglowodorów
  • Brak ruchomych elementów, łatwość obsługi, niskie koszty konserwacji
  • Zaprojektowany do maksymalnego ciśnienia 10.5 kg/cm² (150 pis) i temperatury 121 ºC (250ºF)
  • Zbudowany zgodnie ze standardem ASME , sekcja VIII
  • Deklaracja Zgodności/ znak „CE”
Szczegóły