Filtracja Paliw Lotniczych

Polska wersja
English version
Pecofacet

OBUDOWY FILTRACYJNE DO LOTNICTWA CYWILNEGO

Producent PECOFacet posiada największa ilość kwalifikowanych produktów filtracyjnych na ryku filtracyjnym, które spełniają cywilne i wojskowe specyfikacje EI (Energy Institute). Obudowy filtracyjne PecoFacet obsługiwane są w rafineriach i lotniskach na całym świecie. Obudowy filtracyjnych produkowane są zgodnie z wymaganiami ASME Code Section VIII Div.1 i  innymi wymaganiami międzynarodowymi. Produkty PecoFacet zapewniają odpowiednią jakość paliwa podnosząc bezpieczeństwo w transporcie lotniczym.

____________________________________________________________________________________________________________

 

OBUDOWY FILTRACYJNE - INFORMACJE OGÓLNE      

   

MIKROFILTRY

Przeznaczone do usuwania części stałych z paliw

Dostępnych wiele modeli

Sprawdż modele (Lotnictwo Cywilne)

_________________________________________________________________________________________________

FILTRY SEPARACYJNE

Przeznaczone do usuwania wody z paliw

Dostępnych wiele modeli

Sprawdż modele (Lotnictwo Cywilne)

_________________________________________________________________________________________________

FILTRY MONITOR

Przeznaczone do wchłaniania wolnej i emulgowanej wody

Usuwają bardzo drobne części stale

Dostępnych wiele modeli

Sprawdż modele (Lotnictwo Cywilne)

_________________________________________________________________________________________________