Filtracja Paliw Lotniczych

Polska wersja
English version
Pecofacet

FILTER WATER SEPARATORS

Obudowa Typu Fuel-Gard® - Model VF-21SB / 22SB (Filt Separacyjny)

Obudowa Typu Fuel-Gard® - Model VF-21SB / 22SB (Filt Separacyjny)
  • NOWE ROZWIAZANIE. Łatwe w otwieraniu zamknięcie otworu głównego na zawiasie sworzniowym
  • Nowe opcjonalne uchwyty do montażu
  • Dokładność filtracji : 2,5,10 i 25 mikronów
Szczegóły