Filtracja Paliw Lotniczych

Polska wersja
English version
Pecofacet

PRODUKTY DLA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Nasza firma oferuje produkty filtracji do lotnictwa wojskowego poprzez udział w przetargach publicznych  w ramach których produkty filtracyjne dostarczane są do różnych jednostek wojskowych.

Zapraszamy personel wojskowy do zapoznania się z ofertą produktową i skorzystania z naszej wiedzy technicznej i pomocy  w tworzeniu i  uaktualnieniach dokumentacji związanej z kwalifikacjami filtrów separacyjnych i wkładów filtracyjnych do EI 1581 (5-tej Edycji).

Jesteśmy zawsze otwarci do wsparcia merytorycznego, prezentacji rozwiązań i produktów które prowadzone są przez najlepszych specjalistów firmy PecoFacet w dziecinie filtracji paliw lotniczych.