Filtracja Paliw Lotniczych

Polska wersja
English version
Pecofacet

MONITOR FILTERS

Obudowa Typu Fuel-Gard® - Model VF-21SB / 22SB (Monitor)

Obudowa Typu Fuel-Gard® - Model VF-21SB / 22SB (Monitor)
  • Absorbuje wolną i emulgowaną wodę, usuwa bardzo drobne części stałe, awaryjnie zamyka system w przypadku zlokalizowania zawiesiny zanieczyszczonej wody.
  • NOWE ROZWIAZANIE. Łatwe w otwieraniu zamknięcie otworu głównego na zawiasie sworzniowym
  • Nowe, opcjonalne uchwyty do montażu
Szczegóły