Filtracja Paliw Lotniczych

Polska wersja
English version
Pecofacet

Czujniki Elektroniczne

Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym jest  zawsze koniecznością.  PECOFacet oferuje jedne z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych urządzeń elektronicznych na rynku w celu monitorowania procesu filtracyjnego w czasie rzeczywistym.

JetGard monitoruje czystość paliwa kontrolując obecności wolnej wody i cząstek stałych, a także dokonując pomiarów ciśnienia różnicowego i wskazując jego skorygowane wartości w filtrze Separatora lub filtra Monitora w czasie procesu tankowania paliwa.W ten sposób, jeśli parametry mierzone są powyżej określonych wymaganiami , włączany jest sygnał ostrzegawczy jednocześnie zatrzymując proces tankowani a poprzez przekserowanie paliwa do wewnętrznego zamkniętego obiegu JetGar automatycznie udostępnia wyniki z pobranych próbek graficznie przedstawiając rezultaty związane z monitorowaniem czystości paliwa.

PF-CDPI automatycznie oblicza skorygowaną wartość różnicy ciśnień we wkładach filtra/separatora wody i filtra Monitora  na podstawie rzeczywistego ciśnienia różnicowego i przepływu na wejściu do filtra. Urządzenie wskazuje również przewidywana  żywotność elementów filtrujących.

 

Jet Guard - Kontrola Jakości Paliwa w Czasie Rzeczywistym

Jet Guard - Kontrola Jakości Paliwa w Czasie Rzeczywistym
 • Umożliwia śledzenie do zarządzania jakością paliwa
 • Generuje niezbędne ostrzeżenia/alarmy
 • Umożliwia awaryjne zatrzymanie systemu filtracyjnego
 • Funkcja awaryjnego wyłączenia tankowania paliwa
 • Wysyłanie Ostrzeżeń/email/alarmy
 • Generowanie ostrzeżeń/alarmów na podstawie zdefiniowanych parametrów
 • Zdalny monitoring przebiegu filtracji w czasie rzeczywistym
 • Archiwizacja danych
 • Graficzny Interfejs z monitorem
 • Dostęp do danych i raportów przez Internet

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA: http://www.jetgard2.com/login/en/index.html

Szczegóły

PF-CDPI® Wskażnik Skorygowanego Ciśnienia Różnicowego

PF-CDPI® Wskażnik Skorygowanego Ciśnienia Różnicowego
 • Przechowywanie danych przez 2 lata pracy
 • Pobieranie danych  przez połączenie  USB, kompatybilność formatu z  MS Excel
 • Automatyczne włączenie przy zidentyfikowaniu przepływu paliwa
 • Kalkulacje żywotności elementów filtra
 • Zatrzymanie lokalne procesu tankowania
 • Klucz oprogramowania potwierdzający autentyczność programu
Szczegóły