Filtracja Paliw Lotniczych

Polska wersja
English version
Pecofacet

Model CAA-5

Model CAA-5
 • Kwalifikowany do 5-tej Edycji EI 1581, Kategoria  C
 • Wielowarstwowy materiał zwiększający zdolność zatrzymywania części stałych
 • Maksymalna zdolność  koagulacji wody
 • Wytrzymałość  ponad  75 psi (5.25 kg/ cm²) ciśnienia różnicowego
 • Odpowiedni do obudowy typu HCS & VCS
Download

Kwalifikowane do 5-tej Edycji EI 1581, Kategoria C,  Typ S / S-LW

Modele CAA-5 oferują najlepsze parametry wkładów koalescencyjnych. Produkty tego modelu są wkładami koalescencyjnymi wysokiego przepływu  usuwającymi bardzo drobne cząstki stałe podnosząc efektywność  procesu separacji wody z paliwa lotniczego.

Obudowy PECOFacet   wyposażone w CAA -5  Koalescetory i towarzyszące im wkłady separacyjne zostały przetestowane i w pełni  kwalifikowane  do spełnienia wymogów  5-tej Edycji EI 1581  , kategoria C, typ S & S - LW.

Typ S stosuje sie na wszystkich etapach  filtracyjnych w lotnictwie układu paliwowego i jest przeznaczony szczególnie w miejscach gdzie istnieją wysokie poziomy zanieczyszczenia woda i brudem. . Typ S -LW może być używany dla aplikacji mobilnych , gdzie spodziewane jest minimalne zanieczyszczenia

Sodstawowe Cechy Wkładów

 • Przetestowane I certyfikowane, spełniające wymagania 5-tej Edycji  EI 1581, Kategoria C, Typ S & S-LW
 • Wielowarstwowy materiał zwiększający zdolność zatrzymywania części stałych
 • Usuwa bardzo ultra drobne części stałe
 • Maksymalna zdolność do koagulacji wody
 • Zbalansowana charakterystyka przepływu
 • Max Rekomendowana temperaturę pracy 115ºC
 • Wytrzymałość  ponad  75 psi (5.25 kg/ cm²) ciśnienia różnicowego
 • pH  (5 – 9)
 • Opcje montowania: samocentrujący pręt lub śruby mocujące

Produkty powiązane