Filtracja Paliw Lotniczych

Polska wersja
English version
Pecofacet

PF-CDPI® Wskażnik Skorygowanego Ciśnienia Różnicowego

PF-CDPI® Wskażnik Skorygowanego Ciśnienia Różnicowego
  • Przechowywanie danych przez 2 lata pracy
  • Pobieranie danych  przez połączenie  USB, kompatybilność formatu z  MS Excel
  • Automatyczne włączenie przy zidentyfikowaniu przepływu paliwa
  • Kalkulacje żywotności elementów filtra
  • Zatrzymanie lokalne procesu tankowania
  • Klucz oprogramowania potwierdzający autentyczność programu
Download

Wskażnik Skorygowanego Ciśnienia Różnicowego
Dla Filtra/Separatora wody i Monitora

PF-CDPI automatycznie oblicza skorygowaną wartość różnicy ciśnień we wkładach filtra/separatora wody i filtra Monitora  na podstawie rzeczywistego ciśnienia różnicowego i przepływu na wejściu do filtra. Urządzenie wskazuje również przewidywana  żywotność elementów filtrujących.

Duża pojemność pamięci urządzenia umożliwia przechowywanie danych zebranych w okresie do 2 lat funkcjonowania urządzenia. W tym samym czasie wszystkie te wartości mogą być przesyłane do komputera via USB.


PF-CDPI generuje alarm ostrzegawczy i ostateczny gdy zarejestrowane odczytane wartości  przekraczają zdefiniowane wartości( alarmy ostrzegawczy definiuje się dla każdej instalacji). Alarm ostateczny zostaje włączony gdy skorygowane ciśnienie różnicowe ma wartość równa i większa od 5 psi poniżej wartości poprzedniego odczytu skorygowanego ciśnienia  różnicowego(zgodnie z JIG-Join Investigation Group)

Konfigurowalne danych zawiera możliwości wprowadzania danych wg wartości, takich jak język,  jednostki pomiarowe (psi, bar, kPa, USGPM, LPM, USG ...), przepływ nominalny, typ filtra lub daty instalacji nowych elementów

Informacje wyświetlane na ekranie obejmują: wskazania różnicy ciśnień (skorygowane, rzeczywiste, początkowa skorygowane, skorygowane uśrednione, maksymalne skorygowane) numer serii, prędkość przepływu, status ostrzeżeń/alarmów, datę, czas, data instalacji elementów, data końcowa danych elementów, i przewidywaną datę ostateczna zapełnienia pamięci wskaźnika  PF-CDPI