Filtracja Paliw Lotniczych

Polska wersja
English version
Pecofacet

Jet Guard - Kontrola Jakości Paliwa w Czasie Rzeczywistym

Jet Guard - Kontrola Jakości Paliwa w Czasie Rzeczywistym
  • Umożliwia śledzenie do zarządzania jakością paliwa
  • Generuje niezbędne ostrzeżenia/alarmy
  • Umożliwia awaryjne zatrzymanie systemu filtracyjnego
  • Funkcja awaryjnego wyłączenia tankowania paliwa
  • Wysyłanie Ostrzeżeń/email/alarmy
  • Generowanie ostrzeżeń/alarmów na podstawie zdefiniowanych parametrów
  • Zdalny monitoring przebiegu filtracji w czasie rzeczywistym
  • Archiwizacja danych
  • Graficzny Interfejs z monitorem
  • Dostęp do danych i raportów przez Internet

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA: http://www.jetgard2.com/login/en/index.html

Download

Zarządzanie jakością paliwa

System JetGard monitoruje czystość paliwa kontrolując obecności wolnej wody i cząstek stałych, a także dokonując pomiarów ciśnienia różnicowego i wskazując jego skorygowane wartości w filtrze Separatora lub filtra Monitora w czasie procesu tankowania paliwa.

W ten sposób, jeśli parametry mierzone są powyżej określonych wymaganiami , włączany jest sygnał ostrzegawczy jednocześnie zatrzymując proces tankowani a poprzez przekserowanie paliwa do wewnętrznego zamkniętego obiegu

JetGar automatycznie udostępnia wyniki z pobranych próbek graficznie przedstawiając rezultaty związane z monitorowaniem czystości paliwa.