Filtracja Paliw Lotniczych

Polska wersja
English version
Pecofacet

Model FGS

Model FGS
 • Spin-on filter
 • Meets API 1583 effluent requirements
 • Removes free and emulsified water
 • Works in the presence of surfactants and fuel additives

 

Download

Fuel-Gard® Filtry Puszkowe

Model FGS

Filtry puszkowe PECOFacet zostały zaprojektowane w celu spełnienia wymogów EI 1583 i uzyskania w rezultacie czystego, suchego paliwa. Pochłaniają wolna i emulgowana wodę, usuwają bardzo drobne cząstki stałe nawet w obecności środków powierzchniowo czynny i inne dodatków do paliw i wyłączają awaryjnie przepływ w systemie w przypadku naporu miejscowego zawiesiny wody

 

Benefits

 • Usuwa wolna i emulgowaną wodę
 • Usuwa bardzo drobne cząstki stałe
 • Zamyka awaryjnie system w przypadku miejscowego naporu zawiesiny wody

Podstawowe Cechy Wkładów

 • Max. zalecana temperatura eksploatacji: 115ºC (240ºF)
 • Początkowa ciśnienie różnicowe mniejsze niż 0,14 kg / cm² ( 2 psi)
 • Ciśnienie graniczne: 3,45 kg / cm² (50 psi)
 • Kierunek przepływu: zewnątrz do wewnątrz
 • Prędkość przepływu dla długości filtra 140 mm ( 5,5 cala): 49 lpm( 13 gpm)
 • Prędkość przepływu dla długości filtra 216 mm ( 8,5 cala): 57 lpm( 15 gpm)